کودکان دارای ویژگی های روحی خاص خود هستند و برای درمان دندان ها و معاینه تحمل ندارند و همکاری لازم را با دندانپزشک اطفال نمی کنند . در دندانپزشکی کودکان ، پزشک معالج با استفاده از روش های کاربردی به خوبی عمل معاینه و درمان را به انجام می رساند تا کودک نهایت همکاری را داشته باشد.برای راحت تر شدن روند درمان دندانپزشکی کودک از ابزارهای مناسب و سرگرم کننده کودکان استفاده می شود تا کودک به اسانی درمان دندان ها را بپذیرد. محیط دندانپزشکی نیز یکی از عواملی ست که می تواند در انجام بهتر درمان دندان های کودک نقش موثری داشته باشد. سرگرم کردن کودک قبل از درمان و در حین درمان با اسباب بازی ها و کارتون از جمله مواردی ست که تاثیرگذار هستند.

دندانپزشک اطفال طیف وسیعی از روش های درمانی دندان ها را ارائه میدهد تا بتواند در سلامت دهان و دندان کودک کمک شایانی نماید.کودکان ممکن است در اثر پوسیدگی های عمیق و رسیدن عفونت به پالپ دندان شیری و یا حتی دندان دائمی خود را از دست بدهند. نقش مهمی که دندان های شیری بر عهده دارند هدایت دندان‌های دائمی در حال رشد است که به موقعیت مناسب در قوس دندانی خود قرار بگیرند .

در این مواقعی که دندان شیری یا دائمی کدک پوسیدگی کوچکی داشته باشد ، بهتر است برای ترمیم دندان اقدام کند که کار به عصب کشی و رفع عفونت های عمیق تر نکشد ،چرا که در حالی که فک هنوز در حال رشد است،در صورت از دست دادن دندانی با عفونت زیاد ، دندان‌های مجاور انحراف یافته و به سمت جای خالی حرکت می‌کنند و به ‌سهولت دندان‌ها به هم ریخته شده و کج و نامرتب می‌شوند و نیاز به ارتودنسی را در آینده نزدیک قوی می کند.در چنین شرایطی از یک وسیله ارتودنسی به نام فضا نگه دار استفاده می‌شود تا جای خالی دندان را پر کند.

فضا نگهدار تا زمانی که دندان دائمی زیر لثه بیرون بزند، در همانجا می ماند. بنابراین هم برای حفظ زیبایی لبخند و هم برای حفظ عملکرد دندان‌ها (جویدن و صحبت کردن) عصب ‌کشی دندان شیری بر کشیدن دندان ارجحیت دارد. عصب ‌کشی دندان می‌تواند عملکرد زبان، فک و دندان را حفظ نماید.

             بهترین دندانپزشک اطفال در غرب تهران :

                                                                                               02144873811

اهمیت دندانپزشکی اطفال

کودکان دارای ویژگی های روحی خاص خود هستند و برای درمان دندان ها و معاینه تحمل ندارند و همکاری لازم را با دندانپزشک اطفال نمی کنند . در دندانپزشکی کودکان ، پزشک معالج با استفاده از روش های کاربردی به خوبی عمل معاینه و درمان را به انجام می رساند تا کودک نهایت همکاری را داشته باشد . برای راحت تر شدن روند درمان دندانپزشکی کودک از ابزارهای مناسب و سرگرم کننده کودکان استفاده می شود تا کودک به اسانی درمان دندان ها را بپذیرد . محیط دندانپزشکی نیز یکی از عواملی ست که می تواند در انجام بهتر درمان دندان های کودک نقش موثری داشته باشد . سرگرم کردن کودک قبل از درمان و در حین درمان با اسباب بازی ها و کارتون از جمله مواردی ست که تاثیرگذار هستند . دندانپزشک اطفال طیف وسیعی از روش های درمانی دندان ها را ارائه میدهد تا بتواند در سلامت دهان و دندان کودک کمک شایانی نمایددندانپزشک اطفال طیف وسیعی از روش های درمانی دندان ها را ارائه میدهد تا بتواند در سلامت دهان و دندان کودک کمک شایانی نماید.  

کودکان ممکن است در اثر پوسیدگی های عمیق و رسیدن عفونت به پالپ دندان شیری و یا حتی دندان دائمی خود را از دست بدهند. نقش مهمی که دندان های شیری بر عهده دارند هدایت دندان‌های دائمی در حال رشد است که به موقعیت مناسب در قوس دندانی خود قرار بگیرند. در این مواقعی که دندان شیری یا دائمی کدک پوسیدگی کوچکی داشته باشد، بهتر است برای ترمیم دندان اقدام کند که کار به عصب کشی و رفع عفونت های عمیق تر نکشد ،چرا که در حالی که فک هنوز در حال رشد است،در صورت از دست دادن دندانی با عفونت زیاد ، دندان‌های مجاور انحراف یافته و به سمت جای خالی حرکت می‌کنند و به ‌سهولت دندان‌ها به هم ریخته شده و کج و نامرتب می‌شوند و نیاز به ارتودنسی را در آینده نزدیک قوی می کند.در چنین شرایطی از یک وسیله ارتودنسی به نام فضا نگه دار استفاده می‌شود تا جای خالی دندان را پر کند. فضا نگهدار تا زمانی که دندان دائمی زیر لثه بیرون بزند، در همانجا می ماند. بنابراین هم برای حفظ زیبایی لبخند و هم برای حفظ عملکرد دندان‌ها (جویدن و صحبت کردن) عصب ‌کشی دندان شیری بر کشیدن دندان ارجحیت دارد. عصب ‌کشی دندان می‌تواند عملکرد زبان، فک و دندان را حفظ نماید.

مشاوره رایگان